Payouts

AK Graphics                                                      

Modular Extreme 28                                         

Winner $7,500

Runner Up $1,000

FM Motorsports                                                

No Time Invitational (INVITE ONLY)                                

Winner $7,500

Runner Up $1,000

OE Speed/Shrader Performance/KellTrac                  

Quarter Mile King Elite                 

Winner $3,500

Runner Up $1,250

Quarter Mile King Pro                  

Winner $3,000

Runner Up $1,000

Quarter Mile King Street

Winner  $3,000

Runner Up  $1,000

VMP Performance

All Blower Class PRO                                     

Winner $3,000

Runner Up $1,000

All Blower Class Street

Winner $3,000

Runner Up $1,000

Stifflers Suspension 

Outlaw All-Motor            

Winner  $3,500

Runner Up  $1,250

Lund Racing                                                      

6R80/10R80 PRO                                              

Winner  $3,000

Runner Up  $1,000

6R80/10R80 Street      

Winner  $3,000

Runner Up  $1,000

Fathouse Fabrication/Exedy USA  

Driver Mod Pro                                              

Winner $3,000

Runner Up  $1,000

Driver Mod Street         

Winner  $3,000

Runner Up $1,000  

Tremec                                        

True Street                                                         

Overall Winner  $1,300

8 second  $700

9 second  $500

10 second  $450

11 second  $400

12 second  $350

13 second  $300

14 second  $275

15 second  $250

Attitude Street Cars                                          

Heavy Street                                                      

Winner  $3,000

Runner Up  $1,000

Beefcake Racing                                                

Modular Truck                                                  

Winner  $3,500

Runner Up  $1,500

Juggernaut Performance                              

All-Motor Grocery Getter (11.0 and slower)   

Winner  $2,500

Runner Up  $750

Evolution Performance & Whipple Superchargers 

2020+ GT500 Shootout (Pro)                            

Winner  $4,000

Runner Up  $1,000

2020+ GT500 (Street-ish 10.0 and slower)       

Winner  $4,000

Runner Up  $1,000

Griptec                                                               

Saturday Open Comp                                       

Winner  $1,500

Runner Up  $500

Griptec                                                               

Sunday Open Comp                                          

Winner  $1,500

Runner Up  $500

Motion Raceworks/Rife Sensors/TBM Brakes

9.50 Index                                      

Winner  $3,000

Runner Up  $1000